You are here

Garancija

KVALITET

GamesGuru garantuje da su proizvodi originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji.
Garantni rok počinje datumom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list.
Kupac nema pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu proizvoda, nanošenjem mehaničkih oštećenja,ili nesvrsihodnom korištenju.

REKLAMACIJA

U garantnom roku,davalac garancije o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji spadaju pod te uslove.
U slučaju kvara, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Pravo na reklamaciju imate ako:
 Proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
 Posedujete  garantni list i fiskalni račun
 Opišete neispravnost uređaja
 Nakon toga sve informacije o status proizvoda dobijate direktno od ovlašćenog servisa

PRIVATNOST PODATAKA

Za uspešno obrađivanje Vaše porudžbenice potrebni su nam Vaši podaci, da bi smo mogli isporučiti proizvod i da Vas obavestimo o status naloga.

U ime GamesGuru-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Dajemo korisnicima/kupcima mogućnost izbora, da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za obaveštavanje o novostima.

Analiziramo i obrađujemo podatake o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani

 

Team GamesGuru